top of page
Search

Liderlik ve Biz

“Liderlik” kelimesi cümle içinde geçince ilk çağrışımlar genelde ya Cengiz Han’dan Atatürk’e tarihteki büyük liderler olur ya da Steve Jobs’dan Bill Gates’e yakın tarihimizdeki ünlü CEO’lar. Mesela kendimize ya da beraber çalıştığımız ekip arkadaşlarına pek yakıştıramayız. Liderlik hakkında en temel yanılgımız da buradan başlıyor. Oysa Liderlik denen şey resmi bir unvan ve makam sahibi olmanızı gerektirmez. Robert S. Kaplan’ın dediği gibi Liderlik için gereken, entellektüel yetkinlik ve insanlarla ilişki kurma becerisidir. Liderlik ne bir hedef ne de doğuştan gelen bir özelliktir. Liderlik, çalışılarak kazanılan bir niteliktir. Nasıl mı?


Liderlik öncelikle karmaşık bir süreçtir. Diğer bir deyişle klasik neden-sonuç ilişkisiyle açıklanamaz ve şunu yaparsak mutlaka bu olur çıkarımına ulaşamayız. Başarılı liderliğe giden tanımlı bir yol yoktur. Peter G. Northouse her bireyin eşsiz ve özel olduğunu ve her birimizin liderlik için kendimize özel yeteneklerimiz olduğunu söyleyerek bu yeteneklerimiz üzerinde çalışmaya başlayarak etkin bir lider olmaya başlayabileceğimizi söylüyor. Peki Robert S. Kaplan’ın yukarıda bahsettiğimiz entellektüel yetkinlikten ne anlamalıyız?


Entellektüel Özellikler:

  • Bilgili olmak (okumak...gezmek...farklı disiplinleri öğrenmek)

  • Geleceğe odaklı olmak

  • Karar verme becerisine sahip olmak

  • Belirsizlik karşısında paniklememek

Bu özelliklere sahip olmaya çalışmakla beraber insanlarla ilişki kurma becerisini kazanmaya odaklanmak liderlik yolunda emin adımlarla ilerlememizi sağlayacak. Peki Liderlik neden bu kadar önemli, ya da her birimiz lider olmak için uğraşmalı mıyız?


Fast Company dergisinin kurucu editörlerinden Alan Weber’in geleceğe yönelik şu tespiti bu soruya çok net bir cevap veriyor: “Nihayetinde yeni ekonominin konumlanması ne teknolojide, ne mikroçiplerde ne de uluslararası telekominikasyon ağında olacak. Yeni ekonomi insanın beyninde konumlanacak” Bu tespit Siemens Türkiye Eski GMY’si Ali Rıza Ersoy beyefendinin Endüstri 4.0 tanımı ile de öylesine örtüşüyor ki: “Endüstri 4.0 insanoğlunun kol kasından beyin kasına geçişidir.” Yeni dünya yaratıcılık, inovasyon ve karmaşık problem çözme becerileri gerektiriyor ve bunları ancak beyin kaslarımızı daha çok kullanarak gerçekleştirebiliriz. İşte bu yüzden hepimiz liderlik yetkinliklerimizi geliştirmeliyiz.


Kaynaklar:

Peter G. Northouse, Leadership Theory and Practice, SAGE Publications

Robert S. Kaplan, HBS


63 views0 comments

Recent Posts

See All

Seeing the Big Picture

I call myself a Big-Picture Man. I think this comes from my educational background. Being an industrial engineer, systems thinking training led me to be able to work on system components without losin

Comments


bottom of page